تبلیغات
☆ کُلــــوپـــ رویـــــــآیی صَــدَفـــ☆ - خـــــــــــــنده ی تلــخ

☆ کُلــــوپـــ رویـــــــآیی صَــدَفـــ☆


HOME MAIL TELL ROZA
 خـــــــــــــنده ی تلــخ
شنبه سوم شهریور 1397 × 04:31 ب.ظ    
خنــــــده ی تلــــخ منــ از گریــــه غم انگـــــیزتر اسـت
کــــآرمــ از گریــه گذشــته بـه آن می خنــدم   
بیــــ اَصــــآبــــ :| .... טÜÇãÜäÜÊ()