تبلیغات
☆ کُلــــوپـــ رویـــــــآیی صَــدَفـــ☆ - هــــــــــی !

☆ کُلــــوپـــ رویـــــــآیی صَــدَفـــ☆


HOME MAIL TELL ROZA
 هــــــــــی !
شنبه سوم شهریور 1397 × 01:07 ق.ظ    
موقت #
  سلام دوستان
اه دیگه نمیتونم تو خودمم نگه دارمــ
از عصبانیت و ناراحتی دارم خطری میشممممم
چرااااا هیچی نظر نمیذاریننن یعنی حتی اندازه ییه سلام
طرف تولد وبش بودهه ورداشته به هفت پشت قریبه میگه خواهری فردا تولد وبمه
به همه رفته گفته و دعوت اونوقت به من که خیلی وقتهه دوستش هستم یه همت نکرده بیاد بگهه
هیچ کی ازمن یه احوال نمیگرهه بگه زنده ای مرده ای هیچ
در کل من تو زندگیم برا هیچی مهم نموندم همه کنارم زدم و نمیخوام دوباره تکرار بشهه
بهتره برم که کار فهش کاری نکشه بای
   
بیــــ اَصــــآبــــ :| .... טÜÇãÜäÜÊ()