تبلیغات
☆ کُلــــوپـــ رویـــــــآیی صَــدَفـــ☆ - :||

:||

جمعه بیست و دوم تیر 1397 02:33 ق.ظ

äæíÓäÏå : بیــــ اَصــــآبــــ :| ....
ÇÑÓÇá ÔÏå ÏÑ: حــــــَرفـــــــ هـــــــآمـ ?
سیلــــــــآآآآم

اومــَدَمــ یِـــــــه خَـــــــبَـر بِـــــدَمــ

خَبَـــــــری کــِه میـــدونَــم بَرا کــَسی مُـهِم نیســـت :|||||||

مـآ قَـراره کـــِه سه شَـــنبه هَفـــته دیگ بِریم طهـــــرون و شُـمآل

تآ شآیَـــــــد یه مـــــآه :"|

مِرسـی کِـه نَــــــظَر نِــمیزاریـــن :|

حوووووف بحَرفی نَدارمــــــــــــــ بای :|ÏíϐÇå åÇ : نظرات
ÂÎÑíä æíÑÇíÔ: پنجشنبه بیست و پنجم مرداد 1397 10:08 ب.ظ