تبلیغات
☆ کُلــــوپـــ رویـــــــآیی صَــدَفـــ☆ - :||

☆ کُلــــوپـــ رویـــــــآیی صَــدَفـــ☆


HOME MAIL TELL ROZA
 :||
جمعه بیست و دوم تیر 1397 × 02:33 ق.ظ    
سیلــــــــآآآآم

اومــَدَمــ یِـــــــه خَـــــــبَـر بِـــــدَمــ

خَبَـــــــری کــِه میـــدونَــم بَرا کــَسی مُـهِم نیســـت :|||||||

مـآ قَـراره کـــِه سه شَـــنبه هَفـــته دیگ بِریم طهـــــرون و شُـمآل

تآ شآیَـــــــد یه مـــــآه :"|

مِرسـی کِـه نَــــــظَر نِــمیزاریـــن :|

حوووووف بحَرفی نَدارمــــــــــــــ بای :|   
بیــــ اَصــــآبــــ :| .... טÜÇãÜäÜÊ()