تبلیغات
☆ کُلــــوپـــ رویـــــــآیی صَــدَفـــ☆ - نظرسنـــــــجی

☆ کُلــــوپـــ رویـــــــآیی صَــدَفـــ☆


HOME MAIL TELL ROZA
 نظرسنـــــــجی
سه شنبه پانزدهم خرداد 1397 × 03:04 ق.ظ    
هیچی میخواستم بگم توی نظرسنـــجی شرکت بنمایید+_+
همین دیگــ :/
دوستــــــون دعـرمــ :))))
پ ن : به خودتون نگردید گفتم دوستون دارمااا
راستی طاعات و عباداتتون قبول روزه دارن عزیــــــــــز
اصنــــ روزه میگرینـ؟؟؟
من خودم ن نمیگـــــرم
خوب دیگ خیلی حرف زدم فکر کنم بایـ :////   
بیــــ اَصــــآبــــ :| .... טÜÇãÜäÜÊ()