تبلیغات
☆ کُلــــوپـــ رویـــــــآیی صَــدَفـــ☆ - نظرسنـــــــجی

نظرسنـــــــجی

سه شنبه پانزدهم خرداد 1397 02:04 ق.ظ

äæíÓäÏå : بیــــ اَصــــآبــــ :| ....
ÇÑÓÇá ÔÏå ÏÑ: حــــــَرفـــــــ هـــــــآمـ ?
هیچی میخواستم بگم توی نظرسنـــجی شرکت بنمایید+_+
همین دیگــ :/
دوستــــــون دعـرمــ :))))
پ ن : به خودتون نگردید گفتم دوستون دارمااا
راستی طاعات و عباداتتون قبول روزه دارن عزیــــــــــز
اصنــــ روزه میگرینـ؟؟؟
من خودم ن نمیگـــــرم
خوب دیگ خیلی حرف زدم فکر کنم بایـ :////ÏíϐÇå åÇ : همین که توی نظرسنجی میشرکتی خودش نعمت نظر نموخوام
ÂÎÑíä æíÑÇíÔ: پنجشنبه بیست و پنجم مرداد 1397 09:12 ب.ظ