تبلیغات
☆ کُلــــوپـــ رویـــــــآیی صَــدَفـــ☆ - مَــدرِســـــــــه + اِمتـــحآن

☆ کُلــــوپـــ رویـــــــآیی صَــدَفـــ☆


HOME MAIL TELL ROZA
 مَــدرِســـــــــه + اِمتـــحآن
پنجشنبه دهم خرداد 1397 × 12:46 ق.ظ    
سیلآم دوزتانـــــ
حآلتـو چطورهـ ؟ بندهـ بسیآر خـوب که چه عرض نمایم عآولی هستم
چرا؟؟؟ خوب معلومه مدرســـه به پآیآن رســـــید
خیلیـ خوشحـآل هسدمــــــ
البتهـ نارآحتمـــ هسدمــــــــــــــ چونـ که دیگهــــ
دوزتامـــــــو نمی بینمـ چونـ میرم هفتم بعد جدآ میشم
میرمـــــ نمونه دولتیــ فقط چهآر نفر از دوستآم هستن بقیه میرن و جدا میشیم
حآلا مهم نیست مهم اینه که از متحآن ها راحت شدیم
امد وارم تابستان خوبی داشته باشین بای
   
بیــــ اَصــــآبــــ :| .... טÜÇãÜäÜÊ()