تبلیغات
☆ کُلــــوپـــ رویـــــــآیی صَــدَفـــ☆ - مَــدرِســـــــــه + اِمتـــحآن

مَــدرِســـــــــه + اِمتـــحآن

چهارشنبه نهم خرداد 1397 11:46 ب.ظ

äæíÓäÏå : بیــــ اَصــــآبــــ :| ....
ÇÑÓÇá ÔÏå ÏÑ: تـــــــِکــــسـِت هــــــآ ?
سیلآم دوزتانـــــ
حآلتـو چطورهـ ؟ بندهـ بسیآر خـوب که چه عرض نمایم عآولی هستم
چرا؟؟؟ خوب معلومه مدرســـه به پآیآن رســـــید
خیلیـ خوشحـآل هسدمــــــ
البتهـ نارآحتمـــ هسدمــــــــــــــ چونـ که دیگهــــ
دوزتامـــــــو نمی بینمـ چونـ میرم هفتم بعد جدآ میشم
میرمـــــ نمونه دولتیــ فقط چهآر نفر از دوستآم هستن بقیه میرن و جدا میشیم
حآلا مهم نیست مهم اینه که از متحآن ها راحت شدیم
امد وارم تابستان خوبی داشته باشین بای
ÏíϐÇå åÇ : نمیخوآمــــــــــ باو :/
ÂÎÑíä æíÑÇíÔ: پنجشنبه بیست و پنجم مرداد 1397 09:13 ب.ظ