_ دختر پاداشاه کاندا منگول

دختره ی پرو اومده

حرف زشت زشت زدهههههه

اخه واقعا به خدا تو مریضی اینقدر حرف زشت زده که نگو

مجبور شدم بعضی جاهاش رو لاک بگیرم

دختره ی عقده ای

مدرک:
 
اگه میخاین بزرگ تر شه روی عکس کلیک راستی کنید و روی گزینه اول کلیک کنید
 


وضعیت: بخشده نمیشه


دزد دوم عسل خر:

سلام اینم یه روانی دیگه

دختره ی بیشعور ورداشته یه عام کپی کرده

پست هاشو پا ک کرد ولی این رو پاک نکرده

عوضی نفهم..

خوبه پایینشم اسمم رو نوشتم وایییی چقدر گاوه
 
مدرک:


وضیت :بخشیده نمیشه


بی ادب سوم:ساری دیووونه

های های :)

اومدم بهتون یه دوووووونه روانی رو معرفی کنم

واییییییییییی خداااااا خیلی  خنده دارهههههه

بدبخت عقلش اندازه یه بچه 8 ساله هم نی

نکنه واقعا فقط سه سالته

فکر کردی میای این حرف هارو میزنی من میزنم زیر گریه

وا وای چرا فلان چرا بهمان نه جونی اشتباه گرفتی هه

وایییی فقط اون حرف زدنش تو حلقم

امسشووو ساریــــ .. زرشک هه

چه قدرم فضول زیاد شدن

البته من میدونم این خانوما خانوما کیه از ایپدت معلومه عشقمم


 اینم مدرک فقط ببینید

روش کلیک کنید تا بزرگ تر شه


اخه تو اگه جرعت داشتی اسمت واقیعیت رو مینوشتی

اینم زر های دیگش:
اماممم زمان ظهور کن ترو خداا کشتین من رو شما

وضیعیت:بخشیده نمیشه